Igazgatói  Üdvözlet

NSGY_edited_edited_edited.png

Sándor Gyula NAGY

Üdvözöljük a Budapesti Corvinus Egyetem Beszállító- és Iparfejlesztési Kutatóközpontjának (BIK) weboldalán.

A Kutatóközpont a 21. századi Magyarország K+F+I intenzív iparágak gazdasági szereplőinek szakmai és piaci kihívásaira keres aktuális, releváns és előremutató válaszokat. Mindezen túl mi, a BIK munkatársai célunknak tartjuk az ipari szereplők, a közigazgatás és a felsőoktatás háromszögén belüli tudásáramlás elősegítését a legjobb gyakorlatok naprakész módszerekkel történő továbbadása, az érdekelt szereplők közötti párbeszéd (pl. vendégelőadások formájában a rendes tanórákon vagy más alkalmakon történő) lehetővé tétele, gyakornoki programok vagy ipari termelőegységeknél tett látogatások segítségével.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarország vezető vállalataival és innovatív KKV-jaival egyaránt együtt dolgozhatunk (ld. a „Vállalati kapcsolatok” menüpontot). Ez egyedülálló lehetőséget biztosít a számunkra ahhoz, hogy többet tudjunk meg ezen gazdasági szereplők szükségleteiről, és segíthessük őket a szektor modernizálásában és digitalizálásában. Éppen ezért a legfontosabb prioritásunk az, hogy hallgatóink magasan képzett vállalkozókként vagy munkavállalókként távozzanak tőlünk. Ennek megfelelően rövid képzési programjaink és az általunk kínált választható tantárgyak a naprakész elméleti és gyakorlati tudásanyag kombinációjával lehetővé teszik hallgatóinknak technikai tudásuk bővítését és a szakmai előmenetelükhöz szükséges üzleti és menedzsmentkompetenciák elsajátítását.

Ismerjék meg tehát a BIK-et, és váljanak az európai gazdaság jövőjének részesévé. Mi elkísérjük Önöket az úton, ami szakmai kiteljesedésükhöz és célkitűzéseik megvalósításához vezet. Kérdéseikkel bátran forduljanak elhivatott csapatunk bármely tagjához.

 
Budapest, 2019. augusztus 23.